Політика в обробки персональних даних та правила використання сайту (Договір оферта)

1. загальні положення

Сайт https://kirins.com.ua/ (надалі «Веб-сайт») належить ФОП Кірін Микита Володимирович (надалі «Оператор»). Загальні положення політики конфіденційності, обробки персональних даних та правила використання сайту https://kirins.com.ua/ https://kirins.com.ua/privacy-policy/

Оригінал сторінки політики конфіденційності існує в російськомовній версії сайту (всі інші мови є копією і не несуть юридичної сили в разі помилки перекладу).

Оригінальна мова Веб-сайту російську. Всі інші мови є копією сайту і спотворення інформації не несе юридичної сили.

2. поняття

2.1 Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2.2 Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3 Веб сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://kirins.com.ua/;

2.4 Інформаційна система персональних даних - сукупність містяться в базах даних персональних даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

2.5 Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

2.6 Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7 Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.8 Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://kirins.com.ua/;

2.9 Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://kirins.com.ua/

2.10 Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;

2.11 Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.12 Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;

2.13 Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

2.14 знижка - сума, на яку знижується продажна ціна товару / послуги, що реалізується Користувачеві та / або надається Користувачеві за індивідуальними умовами.

2.15 індивідуальні умови - умови страхування, які Оператор може надавати Користувачу за своїм бажанням.

2.16 Cookie (Кукі) - фрагмент даних, створений Веб-сайтом і збережений в комп'ютері Учасника у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять персональних даних і можуть бути заблоковані Учасником в будь-який момент.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача (при роботі з веб-сайтом)

3.1 Прізвище, ім'я, по батькові;

3.2 Електронна адреса;

3.3 Номери телефонів;

3.4 Дані особистих документів (паспорт, ідентифікаційний код і ін.)

3.4 Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналітика та інших).

3.5 Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача (при оформленні договору (поліса) страхування)

4.1 Паспорт громадянина України (або ID-карта);

4.2 Закордонний паспорт (закордонний паспорт);

4.3 Посвідчення водія (права);

4.4 Ідентифікаційний код (ІПН);

4.5 Паспорт громадянина будь-якої країни світу;

4.6 Технічний паспорт транспортного засобу (техпаспорт);

4.7 Інші дані, які необхідні для конкретного договору страхування, які вказані безпосередньо в договорі страхування.

5. Цілі обробки персональних даних

5.1 Мета обробки персональних даних Користувача - інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів, повідомлень або дзвінків, а також іншими можливими способами спілкування; укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів; укладення, виконання та припинення договорів (полісів) страхування; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалами, що містяться на веб-сайті;

5.2 Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти [email protected] з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги, спеціальні пропозиції або нагадуванні про закінчення терміну дії договору».

5.3 Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5.4 Персональні дані користувача (в т.ч. файли «cookie») можуть використовуватися рекламними компаніями (Гугл і іншими) для надання максимально релевантних рекламних оголошень в мережі Інтернет.

6. Правові підстави обробки персональних даних

6.1 Оператор обробляє персональні дані Користувача в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://kirins.com.ua/. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

6.2 Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6.3 Оператор обробляє персональні дані Користувача в разі їх відправки Користувачем самостійно через мессенждери (Viber, Telegram, WhatsApp і інші), електронною поштою або іншими можливими варіантами передачі даних. Відправляючи відповідні документи, які розкривають персональні дані Користувача Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

7. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

7.1 Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

7.2 Персональні дані Користувача ніколи і ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

7.3 У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора [email protected] з позначкою «Актуалізація персональних даних».

7.4 Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора [email protected] з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

8. Транскордонна передача персональних даних

8.1 Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

8.2 Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

9. Права та обов'язки Оператора

9.1 Оператор зобов'язаний:

9.1.1 Надати Користувачу послуги належної якості

9.1.2 Об'єктивно інформувати Користувача про послуги і умови представлені на сайті

9.2 Оператор має право:

9.2.1 В односторонньому порядку призупинити надання послуг відповідно до цього договору в разі порушення Користувачем умов цього договору

9.2.2 Інші права згідно чинного закону України і цього договору

10. Права і обов'язки Користувача

10.1 Користувач зобов'язаний:

10.1.1 Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього договору

10.1.2 Ознайомитися з інформацією зазначеному на цьому сайті

10.2 Користувач має право:

10.2.1 Оформити замовлення на сайті через відповідні форми

10.2.2 Вимагати від Оператора надання послуг відповідно до цього договору

10.2.3 Інші права згідно чинного законодавства України та цього договору

11. Ціни на Веб-сайті

11.1 Всі ціни, зазначені на Веб-сайті є інформаційними і не можуть бути розцінені як офіційні ціни страхових послуг;

11.2 Оператор Веб-сайту має право надавати чи не надавати знижки Користувачеві;

11.3 Ціна, розрахована в калькуляторі може відрізнятися від реальної (зазначеної в договорі страхування) ціни страховки.

12. Робота зі страховими компаніями

12.1 Оператор є страховим агентом і надає послуги страхових компаній;

12.2 Оператор надає страхові послуги / продукти страхових компаній на підставі укладених договорів (або довіреностей, виданих страховими компаніями);

12.3 Оператор має право використовувати рекламні елементи (в тому числі логотипи, брендовані кольору, шрифти і т.д.) страхових компаній, з якими укладено договір, в разі, коли страхова компанія дала на це дозвіл.

13. Список страхових компаній, з якими працює Оператор

13.1 Страхова компанія Княжа (KNIAZHA VIENNA ISURANCE GROUP), яка входить в групу страхових компаній VIG (VIENNA INSURANCE GROUP).
13.2 Страхова група «ТАС»
13.3 ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ« ВУСО »
13.4 АТ «СК« ІНГО »
13.4 АТ «СК« Аркс »(ARX)
13.5 ТДВ «СК« Гардіан »
13.6 ПАТ СК «Українська страхова компанія»
13.7 ПрАТ СК «Український страховий стандарт»
13.8 ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
13.9 ПАТ «НАСК« ОРАНТА »
13.10 ПрАТ «СК« ІНТЕР-ПЛЮС »

14. Порядок оформлення замовлення

14.1 Для оформлення замовлення Користувач може скористатися формами оформлення на сайті на відповідних сторінках сайту або звернувшись до менеджера в чаті або месенджері (зазначених в розділі контактів)

14.2 Термін обробки оформленого замовлення Оператором - до 3-х робочих днів

15. Доставка і оплата

15.1 Доставка друкованих страхових договорів / полісів здійснюється послугами Нової пошти по всій території України і кур'єром Харків;

15.2. Доставка електронних полісів здійснюється по електронній пошті, через онлайн-чат або месенджери

15.3 Користувач не оплачує послуги доставки у випадках, якщо доставка страхових договорів / полісів здійснюється до відділення Нової пошти по всій території України або кур'єром в межах м Харків при замовленні на суму не менше 500 грн.

15.4 Сплата страхових договорів / полісів здійснюється перекладом особистих коштів по реквізитах Оператора (в тому числі через платіжну систему (LiqPay)) або готівкою при отриманні договору / полісу страхування.

15.5 Оплата через платіжну систему LiqPay проводиться з виставлення інвойсу на e-mail від Оператора

15.6 Сплата страхових договорів / полісів здійснюється до оформлення страхового договору / полісу;

15.7 Вартість доставки при переоформленні поліса страхування:

15.7.1 Доставка Новою поштою - згідно тарифів Нової пошти;

15.7.2 Кур'єром в межах міста Харків - 100 грн.

15.7.3 Електронні поліси - перший переоформлення безкоштовно і 100 грн / за кожне наступне переоформлення

16. Умови розірвання страхового договору / полісу і повернення коштів

16.1 Користувач має право розірвати страховий договір / поліс згідно з передбаченими умовами договору / полісу страхування.

16.2 Порядок розірвання страхового договору / полісу здійснюється згідно підписаного Оператором і Користувачем страхового договору / полісу.

16.3 Повернення коштів за оформлений договір можливий в такому випадку:

16.3.1 У повному обсязі в день оформлення страхового договору / полісу від Оператора

16.3.2 У повному обсязі від страхової компанії до початку дії договору / полісу страхування

16.3.3 Часткове повернення коштів від страхової компанії за залишок терміну дії страхування

17. Заключні положення

17.1 Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти [email protected];

17.2 В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

17.3 Актуальна версія Політики у вільному доступі розташовані в мережі Інтернет за адресою https://kirins.com.ua/privacy-policy/.